VIS A VIS

VIS A VIS

O nas

Zveza nevladnih organizacij za avtizem Slovenije je nastala na pobudo več nevladnih organizacij in posameznikov 18. maja 2015. Tvori jo deset nevladnih organizacij (društva, ki povezujejo starše oseb z avtizmom, zavodi, ki jih vodijo strokovnjaki za področje avtizma). Zveza si skupaj s članicami prizadeva za ureditev področja avtizma na lokalnem, regionalnem in nacionalnem nivoju. Zveza je samostojna, nevladna, prostovoljna, neprofitna, neodvisna organizacija na področju pomoči in samopomoči oseb z avtizmom. Namen Zveze je združevanje nevladnih organizacij za pomoč osebam z avtizmom, združevanje oseb z avtizmom, njihovih staršev in strokovnjakov, ki delujejo na tem področju, ozaveščanje javnosti, spremljanje zakonodaje ter aktivno vključevanje v njeno spreminjanje. Glavne naloge Zveze so: zbiranje informacij o avtizmu, spodbujanje vključevanja oseb z avtizmom, izboljšanje pogojev za njihovo izobraževanje ter  dvig znanja zaposlenih v vzgoji in izobraževanju o avtizmu, kot tudi staršev in delodajalcev, organiziranje izobraževanj za starše in strokovne delavce, sodelovanje z drugimi institucijami doma in v tujini.

Zveza ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju izobraževanja. Smo tudi člani mednarodne organizacije Autism Europe in delujemo v njenem upravnem odboru. 

Vloga v projektu VIS A VIS

V projektu VIS A VIS sodelujemo pri naslednjih aktivnostih:

Ves čas trajanja projekta bomo spremljali in ocenjevali kakovost izvedbe projektnih aktivnosti in njihovih rezultatov. 

 

S koordinacijo dela posameznih partnerjev v konzorciju bo projektno vodenje zagotovilo, da bodo vsi rezultati in dosežki projekta dokončani pravočasno, v predvidenem obsegu in v zadovoljivi kakovosti.

Zveza je nosilec tega delovnega sklopa. Opravili bomo raziskavo o pojavnosti avtizma v Sloveniji. V ta namen bomo izdelali aplikacijo, ki bo na uporabo zaposlenim v zdravstvu in bodo v aplikacijo vnašali podatke. Slednje bomo analizirali in o rezultatih obvestili tako splošno javnost na dogodkih, ki jih bomo organizirali, in preko spletne strani, kot tudi strokovno javnost na ključnih ministrstvih.

Skupaj z drugimi partnerji bomo sodelovali pri oblikovanju spletnih vprašalnikov za pridobitev informacij o stanju potreb  zaposlenih v VIZ na nacionalnem nivoju po dodatnih znanjih za uspešno poučevanje oseb z avtizmom. Ozaveščali, informirali in diseminirali bomo rezultate, pridobljene z vprašalniki. Skupaj z drugimi partnerji bomo organizirali aktivnosti in dogodke za obveščanje o izsledkih te in drugih v projektu opravljenih raziskav. V času projekta bo nastal tudi strokovni članek. Sodelovali bomo pri izmenjavi dobrih praks in izkušenj s partnerjem iz Norveške: skupaj z drugimi partnerji bomo opravili  študijski obisk na Norveškem. Usposabljali bomo naše zaposlene za multiplikatorje – usposabljanje bo potekalo na daljavo. 

Skupaj z drugimi projektnimi partnerji bomo sodelovali pri razvoju modela podpore in pomoči na področju avtizma za zaposlene v vzgoji in izobraževanju. Sodelovali bomo pri usposabljanju strokovnih delavcev in delodajalcev in skupaj z drugimi projektnimi partnerji razvili priročnik. Sodelovali bomo tudi pri evalvaciji izvedenega usposabljanja. Sodelovali bomo pri organizaciji in izvedbi študijskega obiska našega norveškega  partnerja  SPISS  v Sloveniji, v okviru katerega bodo potekala tematska srečanja in predavanje norveškega partnerja. 

Sodelovali bomo pri nastajanju vprašalnika za delodajalce in pri izvedbi raziskave o potrebah podpore in pomoči na področju avtizma za delodajalce v Sloveniji. Sodelovali bomo pri analizi in evalvaciji rezultatov in skupaj z drugimi partnerji ozaveščali in diseminirali ugotovitve raziskave ter sodelovali pri razvoju modela podpore in pomoči delodajalcem in zaposlenim osebam z avtizmom za njihovo uspešno zaposlovanje. 

Sodelovali bomo pri izboru osebe z avtizmom za zaposlitev in pri evalvaciji tega delovnega sklopa.

Smo nosilec tega delovnega sklopa. Skupaj z drugimi partnerji bomo sodelovali na medijskih dogodkih, obveščali o dejavnostih na projektu preko spletne strani projekta www.visavis.si  in svoje spletne strani www.zveza-avtizem.eu in skrbeli za diseminacijo rezultatov projekta. Prav tako bomo iskali možnosti kontinuitete izvajanja izobraževalnega modela tudi po zaključku projekta.

Kontaktna oseba: Sabina Korošec Zavšek

E naslov: projektvisavis2022@gmail.com

Telefonska številka: 00386 41 745 570

www.zveza-avtizem.eu

Kontakt

Izpolnite obrazec spodaj in stopite v stik z nami.

Kontaktne informacije

SODELOVANJE V RAZISKAVI

V kolikor želite sodelovati v raziskavi, prosimo izpolnite spodnji obrazec. Odgovorili vam bomo v čim krajšem možnem času. Povabilo do aplikacije preverite v vseh poštnih kategorijah (“Glavno”, “Promocije”, “Družabno”).

Kontaktni podatki
Shopping cart close