VIS A VIS

VIS A VIS

O nas

Skaza IP je invalidsko podjetje, usmerjeno v razvoj, proizvodnjo in prodajo inovativnih produktov iz recikliranih in bio materialov. Podjetje sodeluje z vodilnimi evropskimi in svetovnimi proizvajalci in trgovci, še posebej na področjih pohištvene in elektroindustrije. Skaza IP poudarja skrb za zaposlene v organizacijskem, izobraževalnem in motivacijskem smislu. Zaposlenim omogoča stalna izobraževanja, organizira pa tudi številne družabne dogodke (pikniki, novoletne zabave in športne prireditve).

Posameznikov karierni razvoj se v podjetju pozorno spremlja. Definirani so kompetenčni modeli in kompetenčni profili delovnih mest, poslužujejo pa se tudi profilov delovnih mest (v okviru psihometričnih testiranj Profile XT), ki jih uporabljajo kot osnovo pri selekciji novih sodelavcev ter pri prerazporejanju na druga delovna mesta in pri napredovanju. Zadovoljstvo zaposlenih se meri tudi z vprašalniki. Zaposlenim je omogočena razgibana paleta internih in eksternih izobraževanj, ki omogočajo tako osebno kot karierno rast. Zaposleni v podjetju so bili v preteklosti vključeni v izobraževanja na področjih: osebna rast, komunikacija in podajanje povratne informacije, srečni na delovnem mestu, strokovna izobraževanja, itd. V letu 2020 so na podlagi splošne analize stanja SKAZA IP naredili kadrovsko strategijo, ki upošteva izzive zaposlenih, saj je v podjetju kar nekaj oseb z omejitvami in odločbami o invalidnosti. V zadnjih dveh letih se tako aktivno izvajajo naslednji ukrepi:

  • Uvedba bolj sistematičnega vseživljenjskega učenja in prenosa znanja, vrednot, veščin in izkušenj ter načrtovanja kariere.
  • Izvedba izobraževanj in usposabljanj starejših zaposlenih (poudarek na komunikaciji in psihološki aktivnosti).
  • Dvig operativnih in funkcionalnih strokovnih kompetenc.
  • Vzpostavitev letnih razgovorov za vse zaposlene. 
  • Krepitev in varovanje zdravja.

Naša vloga v projektu VIS A VIS

Ves čas trajanja projekta bomo sodelovali pri spremljanju in ocenjevanju kakovosti izvedbe projektnih aktivnosti in njihovih rezultatov.  S sodelovanjem posameznih partnerjev v konzorciju bo projektno sodelovanje zagotovilo, da bodo vsi rezultati in dosežki projekta dokončani pravočasno, v predvidenem obsegu in v zadovoljivi kakovosti.

Skupaj z drugimi projektnimi partnerji bomo sodelovali pri razvoju modela podpore in pomoči za zaposlene na Zavodu za zaposlovnaje in za delodajalce. Naši zaposleni se bodo udeležili izobraževanja, ki bodo potekala kot predpriprava na zaposlitev osebe z avtizmom. Sodelovali bomo pri organizaciji in izvedbi študijskega obiska našega norveškega  partnerja  SPISS  v Sloveniji, v okviru katerega bodo potekala tematska srečanja in predavanje norveškega partnerja.

Sodelovali bomo pri vsebinskem oblikovanju vprašalnika za pridobitev celovitih informacij o potrebah delodajalcev, njihovih stališčih do zaposlovanja oseb z avtizmom, o znanjih o zaposlovanju oseb z avtizmom, ter vpogled v slovensko delovno okolje in pripravljenost za zaposlovanje oseb z avtizmom.  Sodelovali bomo pri pripravi učnega modela za podporno okolje delodajalcem pri zaposlovanju oseb z avtizmom.

Smo nosilec tega delovnega sklopa. Skupaj z drugimi partnerji bomo sodelovali pri izbiri osebe z avtizmom za zaposlitev, in izbor ustreznega delovnega mesta za to osebo. Izmed naših zaposlenih bomo izbrali ustreznega mentorja, ki bo vključen v proces izobraževanja za ravnanje s specifikami avtizma na delovnem mestu. Delovno mesto bomo prilagodili glede na senzorne potrebe osebe z avtizmom, ki jo bomo za šest mesecev zaposlili v okviru pilotne zaposlitve. Oseba z avtizmom bo imela mentorja, ki bo zagotavljal,  da se načrt podpornih storitev ustrezno izvaja. Skupaj s člani projektne skupine strokovnjakov bomo izvedli evalvacijo celotnega modela podpore zaposlovanja.

Skupaj z drugimi partnerji bomo sodelovali na medijskih dogodkih, obveščali o dejavnostih na projektu preko svoje spletne strani in skrbeli za diseminacijo rezultatov projekta.

Kontaktna oseba: Tina Grošelj

E naslov: tina.groselj@skaza.si 

Telefonska številka: 030 712 760

https://www.skaza.com/sl/

Kontakt

Izpolnite obrazec spodaj in stopite v stik z nami.

Kontaktne informacije

SODELOVANJE V RAZISKAVI

V kolikor želite sodelovati v raziskavi, prosimo, izpolnite spodnji obrazec

Kontaktni podatki