VIS A VIS

VIS A VIS

O nas

Poslanstvo Šentprime je s celostnim pristopom in spoštovanjem enakih možnosti, povečati vključenost ranljivih skupin ter spodbujati oblikovanje vključujočega in raznolikega delovnega okolja. Izvajamo storitve zaposlitvene in poklicne rehabilitacije, podpornega zaposlovanja, prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela, psihosocialnega svetovanja. Informirano, osveščamo in izobražujemo delodajalce, strokovne delavce in širšo družbo o pomembnosti duševnega zdravja, enakosti in vključenosti ter sprejemanju in spoštovanju raznolikosti. Skupaj s sorodnimi organizacijami doma in v tujini, preko skupnih projektov, strokovnih publikacij in raziskav, skrbimo za nenehni razvoj in izboljšave.

Vloga v projektu VIS A VIS

V projektu VIS A VIS sodelujemo pri naslednjih aktivnostih:

Ves čas trajanja projekta bomo sodelovali pri spremljanju in ocenjevanju kakovosti izvedbe projektnih aktivnosti in njihovih rezultatov.  S sodelovanjem posameznih partnerjev v konzorciju bo projektno sodelovanje zagotovilo, da bodo vsi rezultati in dosežki projekta dokončani pravočasno, v predvidenem obsegu in v zadovoljivi kakovosti.

Sodelovali bomo pri pripravi spletnih vprašalnikov za pridobitev informacij o stanju potreb zaposlenih v vzgoji in izobraževanju na nacionalnem nivoju po dodatnih znanjih za uspešno poučevanje  oseb z avtizmom. Sodelovali bomo pri izmenjavi dobrih praks in izkušenj s partnerjem iz Norveške: skupaj z drugimi partnerji bomo opravili  študijski obisk na Norveškem. Usposabljali bomo naše zaposlene za multiplikatorje – potekalo bo vzajemno učenje na daljavo. Izobraževali nas bodo zaposleni pri norveškem parterju SPISS. 

Sodelovali bomo pri razvoju modela podpore in pomoči na področju avtizma za zaposlene v vzgoji in izobraževanju. Sodelovali bomo pri usposabljanju strokovnih delavcev in delodajalcev in skupaj z drugimi projektnimi partnerji razvili priročnik. Sodelovali bomo tudi pri evalvaciji izvedenega usposabljanja in pri pripravi poročila. Sodelovali bomo pri organizaciji in izvedbi študijskega obiska našega norveškega  partnerja  SPISS  v Sloveniji, v okviru katerega bodo potekala tematska srečanja in predavanje norveškgea partnerja.

Smo nosilec tega delovnega sklopa, v katerem bomo najprej opravili pregled stanja na področju zaposlovanje oseb z avtizmom v Sloveniji, nato pripravili vprašalnik in izvedli intervjuje z delodajalci ter opravili raziskavo o potrebah podpore in pomoči na področju avtizma za delodajalce v Sloveniji. Opravili bomo analizo in evalvacijo rezultatov in skupaj z drugimi partnerji ozaveščali in diseminirali ugotovitve raziskave ter razvili model podpore in pomoči delodajalcem in zaposlenim osebam z avtizmom za njihovo uspešno zaposlovanje. 

Izbrali bomo osebo z avtizmom za zaposlitev in pripravili delodajalca. Sodelovali bomo pri procesu zaposlitve osebe z avtizmom in celotni proces spremljali in evalvirali. 

Skupaj z drugimi partnerji bomo sodelovali na medijskih dogodkih, obveščali o dejavnostih na projektu preko svoje spletne strani in skrbeli za diseminacijo rezultatov projekta.

Kontaktna oseba: mag. Jana Ponikvar

E naslov: jana.ponikvar@sentprima.com 

Telefonska številka: 01 530 07 14

www.sentprima.com

Kontakt

Izpolnite obrazec spodaj in stopite v stik z nami.

Kontaktne informacije

SODELOVANJE V RAZISKAVI

V kolikor želite sodelovati v raziskavi, prosimo izpolnite spodnji obrazec. Odgovorili vam bomo v čim krajšem možnem času. Povabilo do aplikacije preverite v vseh poštnih kategorijah (“Glavno”, “Promocije”, “Družabno”).

Kontaktni podatki