VIS A VIS

VIS A VIS

V Sloveniji ne razpolagamo z uradnimi podatki o pogostosti avtizma. Pri načrtovanju in organizaciji dejavnosti za osebe z avtizmom  in njihove družine, za strokovne delavce in delodajalce smo se doslej  sklicevali na raziskave narejene v tujini. Uporabljamo jih tudi v komunikaciji s pristojnimi ministrstvi, odločevalci, financerji in drugimi pomembnimi deležniki na področju obravnave avtizma v Sloveniji in tujini. Cilj  je opraviti raziskavo, ki nam bo podala vpogled v pogostost avtizma glede na starost, spol in regijo stalnega bivanja osebe z avtizmom. Raziskavo opravlja Zveza za avtizem Slovenije.

Zaključki raziskave nam bodo izhodišče pri razvoju modela podpore zaposlenim v vzgoji in izobraževanju, ki jo bomo izvajali in lahko ustrezno regijsko načrtovali; pri razvoju aktivnosti na področju izobraževanja oseb z avtizmom v vseh starostnih obdobjih, usposabljanja in zaposlovanja oseb z avtizmom, izboljšanju ozaveščenosti pri odločevalcih, financerjih, strokovnih delavcih vvzgoji in izobraževanju in delodajalcih, izboljšanju ozaveščenosti v družbi, seznanjanju strokovnih služb na ključnih ministrstvih o potrebah oseb z avtizmom, vzpostavitvi bolj učinkovitega sodelovanja ministrstev pri načrtovanju podpore osebam z avtizmom v Sloveniji in uveljavljanju inkluzivnih pristopov pri  izobraževanju, zaposlovanju oseb z avtizmom. Izdelana aplikacija za zbiranje podatkov o pojavnosti avtizma (in register) predstavlja uporaben model aplikacije za izvedbo podobnih raziskav o pogostosti avtizma drugod po EU in bo ostala trajno v pomoč za zbiranje in ažuriranje teh podatkov. 

Ko bo raziskava opravljena, bomo na tem mestu objavili izsledke  te raziskave.

Kontakt

Izpolnite obrazec spodaj in stopite v stik z nami.

Kontaktne informacije

SODELOVANJE V RAZISKAVI

V kolikor želite sodelovati v raziskavi, prosimo izpolnite spodnji obrazec. Odgovorili vam bomo v čim krajšem možnem času. Povabilo do aplikacije preverite v vseh poštnih kategorijah (“Glavno”, “Promocije”, “Družabno”).

Kontaktni podatki