VIS A VIS

VIS A VIS

Rezultati raziskave predstavljajo pomemben popis stanja izobraževanja oseb z avtizmom na vseh ravneh VIZ in v glasbenem izobraževanju v Sloveniji z vidika potreb zaposlenih v VIZ. Pridobili smo vpogled v nekatere izzive, s katerimi se zaposleni v VIZ soočajo pri delu z osebami z avtizmom, ter v njihove potrebe po znanju in podpori za uspešnejše delo z osebami z avtizmom.

Podatki kažejo, da obstaja velika verjetnost, da se bodo zaposleni v VIZ ne glede na raven ali program, v katerem poučujejo, tekom delovne dobe srečali z osebo z avtizmom. Podpora zaposlenim v VIZ pri delu z osebami z avtizmom je torej izrednega pomena.


V interpretaciji podatkov opozarjamo na:

  • pomanjkljivosti obstoječe zakonodajne ureditve;
  • nezadostno vključenost vsebin o avtizmu in posameznih vsebin iz zakonodaje v formalno izobraževanje strokovnih delavcev v VIZ;
  • težave pri implementaciji pridobljenih znanj pri delu s posameznikom z avtizmom;
  • potrebo po dodatnem ciljno usmerjenem izobraževanju zaposlenih, ki delajo z osebo z avtizmom;
  • problematiko prenosa informacij ob tranzicijah;
  • pomanjkanje sodelovanja med različnimi viri pomoči idr. 

 

Podatki predstavljajo pomembno izhodišče za razvoj modela podpore in pomoči na področju avtizma, tako za pripravo izobraževanj in svetovanj za zaposlene v VIZ kot tudi za razvoj priročnika za strokovne delavce v VIZ.Kontakt

Izpolnite obrazec spodaj in stopite v stik z nami.

Kontaktne informacije

SODELOVANJE V RAZISKAVI

V kolikor želite sodelovati v raziskavi, prosimo izpolnite spodnji obrazec. Odgovorili vam bomo v čim krajšem možnem času. Povabilo do aplikacije preverite v vseh poštnih kategorijah (“Glavno”, “Promocije”, “Družabno”).

Kontaktni podatki