VIS A VIS

VIS A VIS

Kot ponudnike drugih storitev smo identificirali:

  • Zdravstvene in psihološke ambulante so naša zelo pomembna cilja skupina, saj  rezultati naše raziskave o pogostosti oseb z avtizmom temeljijo na sodelovanju z njimi. Zato jih bomo prijazno povabili k sodelovanju in z njimi vzpostavili tudi oseben stik, če bo potrebno. 
  • Ljudske univerze se pri izvajanju svojih storitev pogosto srečajo (srečujejo) z mladimi  z avtizmom, ki so predčasno zapustili javni šolski sistem in se kasneje usposabljajo v njihovih programih. Ker je za delo z mladimi z avtizmom potrebno imeti ustrezne kompetence in dodatna strokovna znanja, smo jih prepoznali kot ciljno skupino, ki nam lahko da pomembne informacije, katera dodatna znanja potrebujejo, mi pa jim lahko ta znanj v tem projektu zagotovimo.   
  • Zaposleni v dijaških domovih se prav tako pogosto srečujejo z mladostniki z avtizmom, redko pa imajo ustrezno znanje za zagotavljanje spodbudnega učnega okolja za mlade z avtizmom. Zato jih bomo povabili že k naši raziskavi o njihovih potrebah po dodatnih znanjih za večje kompetence učenja in skrbi za mlade z avtizmom, kot tudi v izobraževanje in usposabljanje, ki ga bomo v projektu izvajali.  
  • Zavod RS za zaposlovanje se srečuje z osebami z avtizmom, ki pri iskanju svoje zaposlitve potrebujejo prilagojeno obravnavo. Zelo pomemben je že prvi stik, ko pridejo na Zavod RS za zaposlovanje, kot tudi kasnejša ustrezna obravnava. Zelo pomembno za uspešno obravnavo in svetovanje pri iskanju zaposlitve  je poznavanje njihovih posebnih potreb kot tudi  močnih področij. Z ustreznimi znanji usposobljen svetovalec na Zavodu RS za zaposlovanje bo hitro prepoznal, da gre za osebo z avtizmom, in ji znal svoje storitve prilagoditi tako, da se bo ta mlada oseba počutila razumljeno. Za zagotavljanje enakih možnosti, enakopravnega sodelovanja v družbi in v gospodarstvu, kar izpostavlja EU Strategija za pravice ljudi  s posebnimi potrebami 2021-2030, je usposobljenost in ustrezno znanje o avtizmu za svetovalce na Zavodu RS za zaposlovanje ključnega pomena.

Kontakt

Izpolnite obrazec spodaj in stopite v stik z nami.

Kontaktne informacije

SODELOVANJE V RAZISKAVI

V kolikor želite sodelovati v raziskavi, prosimo izpolnite spodnji obrazec. Odgovorili vam bomo v čim krajšem možnem času. Povabilo do aplikacije preverite v vseh poštnih kategorijah (“Glavno”, “Promocije”, “Družabno”).

Kontaktni podatki
Shopping cart close