VIS A VIS

VIS A VIS

O nas

Smo šola za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Izvajamo dva programa: prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom ter posebni program vzgoje in izobraževanja. Naše strokovne delavke izvajajo dodatno strokovno pomoč na osnovnih šolah in v vrtcih v goriški regiji. Pod okriljem ustanove deluje tudi oddelek prilagojenega predšolskega programa. Poslanstvo Osnovne šole Kozara Nova Gorica je vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, pri čemer posebej spodbujamo in razvijamo njihova močna področja. Staršem in drugim strokovnim sodelavcem nudimo podporo, jim svetujemo in z njimi aktivno sodelujemo.

Vloga v projektu VIS A VIS

Ves čas trajanja projekta bomo sodelovali pri spremljanju in ocenjevanju kakovosti izvedbe projektnih aktivnosti in njihovih rezultatov.  S sodelovanjem posameznih partnerjev v konzorciju bo projektno sodelovanje zagotovilo, da bodo vsi rezultati in dosežki projekta dokončani pravočasno, v predvidenem obsegu in v zadovoljivi kakovosti.

Smo nosilci tega delovnega sklopa, v katerem bomo pripravili spletne vprašalnike za pridobitev informacij o stanju potreb  zaposlenih v vzgoji in izobraževanju na nacionalnem nivoju po dodatnih znanjih za uspešno poučevanje oseb z avtizmom. Pridobili bomo informacije s pomočjo spletnih vprašalnikov po celotni vertikali izobraževalnega sistema (vrtci, osnovne šole, glasbene šole, srednje šole, fakultete). Opravili bomo analizo in evalvacijo pridobljenih podatkov o potrebah zaposlenih v vzgoji in izobraževanju in pripravili o tem poročilo. Skupaj z nosilcem projekta bomo organizirali aktivnosti in dogodke za obveščanje o izsledkih drugih raziskav. Sodelovali bomo pri izmenjavi dobrih praks in izkušenj s partnerjem iz Norveške: skupaj z drugimi partnerji bomo opravili študijski obisk na Norveškem. Usposabljali bomo naše zaposlene za multiplikatorje – potekalo bo vzajemno učenje na daljavo. Izobraževali nas bodo zaposleni pri norveškem parterju SPISS.

Skupaj z drugimi projektnimi partnerji bomo sodelovali pri razvoju modela podpore in pomoči na področju avtizma za zaposlene v vzgoji in izobraževanju. Sodelovali bomo pri usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju in skupaj z drugimi projektnimi partnerji razvili priročnik. Sodelovali bomo tudi pri evalvaciji izvedenega usposabljanja. Sodelovali bomo pri organizaciji in izvedbi študijskega obiska našega norveškega  partnerja  SPISS  v Sloveniji, v okviru katerega bodo potekala tematska srečanja in predavanje norveškega partnerja.

Skupaj z drugimi partnerji bomo sodelovali na medijskih dogodkih, obveščali o dejavnostih na projektu preko svoje spletne strani in skrbeli za diseminacijo rezultatov projekta.

Kontaktna oseba: Irena Marinič

E naslov: irena.marinic@os-kozara.si

Telefonska številka: 05 330 88 00

www.os-kozara.si

Kontakt

Izpolnite obrazec spodaj in stopite v stik z nami.

Kontaktne informacije

SODELOVANJE V RAZISKAVI

V kolikor želite sodelovati v raziskavi, prosimo izpolnite spodnji obrazec. Odgovorili vam bomo v čim krajšem možnem času. Povabilo do aplikacije preverite v vseh poštnih kategorijah (“Glavno”, “Promocije”, “Družabno”).

Kontaktni podatki