VIS A VIS

VIS A VIS

Najava strokovnega članka

 

Ob zaključku VIS A VIS projekta je bil pripravljen strokovni članek, ki povzema bistvene dosežke projekta in nakazuje možnosti za njihovo nadaljnjo implementacijo v praksi. Naslovi področje potrebe po pregledu pogostosti avtizma v Sloveniji in predstavi model podpore strokovnim delavcem v izobraževanju in zaposlovanju na področju avtizma, razvit v okviru projekta. Model podpore na področju izobraževanja vključuje serijo predavanj in svetovanj po celotni vertikali vzgoje in izobraževanja. Nastal je deloma na osnovi ugotovljenih potreb zaposlenih v VIZ po dodatnem znanju, deloma na osnovi  predhodnih izkušenj in znanja v slovenskem prostoru in delno na osnovi izmenjave dobre prakse s projektno partnersko organizacijo iz Kraljevine Norveške. Udeleženci predavanj v okviru projekta so model izjemno pozitivno ocenili, zato strokovni članek predstavi možnosti za njegovo nadaljnjo izvedbo. Enako strokovni članek predstavi model podpore zaposlenim na področju usposabljanja in zaposlovanja oseb z avtizmom, evalvacijo pilotne zaposlitve osebe z avtizmom in možnosti vpeljave modela v prakso delodajalcev.


Strokovni članek je bil posredovan uredniškemu odboru strokovnih publikacij Zavoda RS za šolstvo.

Kontakt

Izpolnite obrazec spodaj in stopite v stik z nami.

Kontaktne informacije

SODELOVANJE V RAZISKAVI

V kolikor želite sodelovati v raziskavi, prosimo izpolnite spodnji obrazec. Odgovorili vam bomo v čim krajšem možnem času. Povabilo do aplikacije preverite v vseh poštnih kategorijah (“Glavno”, “Promocije”, “Družabno”).

Kontaktni podatki