VIS A VIS

VIS A VIS

Za urejanje področja izobraževanja, usposabljanja, zaposlovanja in boljše zdravstvene oskrbe se Zveza pogosto obrača na pristojna ministrstva. Zato smo jih kot pomembne ciljne skupine prepoznali tudi v tem projektu. Za potrebe nacionalne strategije boljše skrbi za otroke, mladostnike in odrasle z avtizmom in njihovih družin potrebujemo osnovno informacijo – koliko je teh oseb v Sloveniji. Ker smo ta izziv naslovili v tem projektu, želimo z izsledki seznaniti tudi pristojna ministrstva. Področje terapevtske ter zdravstvene obravnave otrok v Sloveniji je že dolga leta neurejeno

Ker v Sloveniji nimamo znanega števila oseb z avtizmom, tudi nimamo učinkovite nacionalne strategije za zagotavljanje zadostnih zdravstvenih  storitev. Zato ocenjujemo, da bo predstavitev rezultatov naše raziskave na  Ministrstvu za zdravje pripomogla k urejanju tega področja.

Izsledki obeh raziskav (pogostost avtizma v Sloveniji in potrebe zaposlenih v vzgoji in izobraževanju) naslavljajo dva pomembna izziva na področju vzgoje in izobraževanja, in sicer da zaradi nepoznavanje števila otrok in mladostnikov z avtizmom v Sloveniji nimamo ustrezne nacionalne strategije za usposabljanje dovoljšnega števila ustrezno usposobljenih kadrov, ki bi zagotavljali boljše pogoje izobraževanja otrok, mladostnikov in mladih z avtizmom, s poudarkom na spretnostih in kompetencah za delo in življenje v 21. stoletju in za pridobivanje boljših socialnih kompetenc in samoiniciativnosti ter prečnih spretnosti kot so reševanje problemov, kritično mišljenje, ustvarjalnost in iniciativnost, potrebujejo učitelj boljše kompetence. 

Zato se nam zdi pomembno, da o izsledkih obeh raziskav seznanimo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.   

V Sloveniji do sedaj še nobena vladna institucija ni namenila svoje pozornosti delodajalcem v kontekstu, da bi  najprej raziskala, kaj delodajalci potrebujejo za zaposlovanje oseb z avtizmom, in jim to tudi ponudila. V Sloveniji je velik delež mladih z avtizmom nezaposlen, kar prinaša v  njihova življenja velike stiske, zato želimo spodbuditi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da se aktivno vključi v reševanje tega izziva in vzpostavi medresorsko sodelovanje.

Kontakt

Izpolnite obrazec spodaj in stopite v stik z nami.

Kontaktne informacije

SODELOVANJE V RAZISKAVI

V kolikor želite sodelovati v raziskavi, prosimo izpolnite spodnji obrazec. Odgovorili vam bomo v čim krajšem možnem času. Povabilo do aplikacije preverite v vseh poštnih kategorijah (“Glavno”, “Promocije”, “Družabno”).

Kontaktni podatki