VIS A VIS

VIS A VIS

Šolsko okolje je eno pomembnejših v življenju otrok in mladostnikov. Otroci in mladostniki z avtizmom so praviloma vključeni v redne programe predšolske, osnovnošolske in srednješolske organizacije vzgoje in izobraževanja. Pri svojem delovanju z osebami z avtizmom in njihovimi družinami opažamo velike stiske, ki se porajajo tako na strani strokovnih delavcev, kot na strani oseb z avtizmom in njihovih družin, ki nastanejo kot posledica ne-podpornega okolja in šibkega poznavanja stanja avtizma.

Pedagoški delavci nimajo dovoljšnih ustreznih znanj za poučevanje oseb z avtizmom. Vrtci in šole pogosto zaprosijo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport za spremljevalca otroku z avtizmom, ki naj bi bil ob njem v času, ko je v šoli.

To je sicer ena od dobrih izbir, vendar le, če so spremljevalci ustrezno usposobljeni za opravljanje tega poslanstva.

Trenutno stanje v slovenskem prostoru pa tega ne zagotavlja in stiske se pogosto poglabljajo, pogosto tudi na strani spremljevalcev. Avtizem je stanje, ki je izjemno zahtevno in nepredvidljivo in le-to se le še bolj potencira v ne-podpornem okolju, kjer se otrok ali mladostnik počuti nerazumljeno. Zato želimo z našim projektom nagovoriti izobraževalne ustanove po celotni vertikali, da sprva sodelujejo v raziskavi o potrebah, ki jih imajo pedagoški delavci pri delu z otroki in mladimi z avtizmom. V nadaljevanju jih prijazno povabimo na številna izobraževanja in usposabljanja, ki jim bodo prineslo potrebna znanja o avtizmu.

Ker bomo s tem projektom razvili učinkovit model podpore učenja oseb z avtizmom, bodo strokovni delavci, ki ga bodo preizkusili, lahko pridobili dragocena znanja, ki jim lahko pomagajo pri razumevanju otrokovega vedenja, zgodnjo prepoznavo stanja, vzpostavitev kvalitetnega odnosa s starši in skupnega delovanja v smeri razvijanja dobrih programov in strategij za dobrobit oseb z avtizmom.

In nazadnje, pa ne tudi manj pomembno je dejstvo, da strokovni delavci, ki so opremljeni z znanjem o avtizmu, svoje delo opravljajo veliko bolje, bolj kvalitetno in predvsem je delovno okolje manj stresno tudi za njih. 

Kontakt

Izpolnite obrazec spodaj in stopite v stik z nami.

Kontaktne informacije

SODELOVANJE V RAZISKAVI

V kolikor želite sodelovati v raziskavi, prosimo izpolnite spodnji obrazec. Odgovorili vam bomo v čim krajšem možnem času. Povabilo do aplikacije preverite v vseh poštnih kategorijah (“Glavno”, “Promocije”, “Družabno”).

Kontaktni podatki