VIS A VIS

VIS A VIS

Opis

Odgovoren partner: Zveza za avtizem Slovenije

Cilj delovnega sklopa je doseči obveščenost ciljnih skupin s potekom in rezultati projekta ter obveščati javnost o informacijah glede sofinanciranja projekta.

V okviru komunikacije informiranje in obveščanje zajemata podrobno določitev ciljnih skupin informiranja in promocije, oblikovanje osrednjega sporočila za določene ciljne skupine, pripravo informativnih in promocijskih vsebin v digitalni in tiskani obliki, aktivno distribucijo in popularizacijo vsebin. Informiranje in obveščanje potekata po preko spletne strani projekta in spletnih strani projektnih partnerjev ter v okviru dogodkov, ki se jih projektni partnerji udeležujejo, ali pa jih sami namensko organizirajo.

Sporočila informiranja in obveščanja bodo v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije opremljena z ustreznimi grafičnimi ter vsebinskimi podatki ter bodo sledila enotni celostni grafični zasnovi projekta. Namen komuniciranja je seznanitev ciljnih skupin, deležnikov in splošne javnosti s projektom, cilji projekta, projektnimi aktivnostmi ter rezultati in učinki projekta. Obenem je namen ozaveščanje in informiranje o možnostih aktivnega delovanja in motiviranje deležnikov, ciljih finančnih mehanizmov in bilateralnem sodelovanju s subjekti iz Norveške ter o izvajanju, dosežkih in vplivu podpore finančnih mehanizmov za projekt.

Delovni sklop se izvaja v sodelovanju s posameznimi partnerji, vodilni partner Zveza za Avtizem pa je zadolžen za vzpostavitev spletne strani projekta, organizacijo otvoritvenega dogodka (kick-off sestanka), zaključne konference in priprave promocijskega materiala.

V tem delovnem sklopu sodelujejo vsi projektni partnerji.

 Aktivnosti:

  1.     Spletno komuniciranje

      Rezultat: Spletna stran, Facebook socialno omrežje

  1.     Javni dogodki

      Rezultat: Kick-off sestanek, predstavitev na konferenci z mednarodno udeležbo “Za človeka gre”, zaključna konferenca

  1.     Publikacija(e)

      Rezultat: Strokovni članek, projektni bilten

Kontakt

Izpolnite obrazec spodaj in stopite v stik z nami.

Kontaktne informacije

SODELOVANJE V RAZISKAVI

V kolikor želite sodelovati v raziskavi, prosimo izpolnite spodnji obrazec. Odgovorili vam bomo v čim krajšem možnem času. Povabilo do aplikacije preverite v vseh poštnih kategorijah (“Glavno”, “Promocije”, “Družabno”).

Kontaktni podatki