VIS A VIS

VIS A VIS

Opis

Odgovoren partner: Šentprima – zavod za rehabilitacijo in izobraževanje

V predhodnih delovnih sklopih so naši cilji usmerjeni v vzgojo in izobraževanje oseb z avtizmom po celotni vertikali, ker pa je smisel in cilj vzgoje in izobraževanja mladih pridobitev kompetenc za samostojno življenje in zaposlitev, menimo, da je nujno nagovoriti tudi delodajalce in jih vključiti v naš projekt.

Pomemben element pri povečanju participacije oseb z avtizmom na trgu dela je povezovanje različnih sistemov v določeni lokalni skupnosti, predvsem pa sistema izobraževanja in zaposlovanja t.i. trg dela. Šolski sistem predstavlja samo eno fazo priprave oseb z avtizmom na samostojno življenje in se mora nujno povezovati s trgom dela, da je lahko prehod po zaključku šolanja na trg dela uspešen. Glavni cilj izobraževanja je usposobljenost za ustrezni poklic in posledično zaposlitev.

Brez povezovanja različnih sektorjev (izobraževalni, zaposlovalni, gospodarski, NVO) pa je velikokrat ta prehod na trg dela za osebe z avtizmom neuspešen. Posledično bomo v okviru delovnega sklopa ugotavljali potrebe delodajalcev (stališča do zaposlovanja oseb z avtizmom, znanja o zaposlovanju oseb z avtizmom, pripravljenost na zaposlovanje oseb z avtizmom) z namenom lažjega socialnega vključevanja oseb z avtizmom v skupnost ter enakopravno uveljavljanje njihovih pravic kot državljanov EU (pravica do dela). Le z naslavljanjem in predhodno dobrim poznavanjem potreb delodajalcev pri zaposlovanju oseb z avtizmom lahko uspešno zasledujemo zgoraj postavljen cilj.

Cilj tega delovnega sklopa je razvit model učinkovite podpore delodajalcem pri zaposlovanju oseb z avtizmom z namenom zaposlovanja večjega števila oseb z avtizmom.

V tem delovnem sklopu sodelujejo projektni partnerji: Šentprima, Zveza za avtizem, MIK d.o.o.

Aktivnosti:

  1.     Pregled dosedanjega stanja na področju zaposlovanja oseb z avtizmom

      Rezultat: Poročilo o ugotovljenem stanju

  1.     Izdelava pol-strukturiranega vprašalnika za pridobitev celovitih informacij

      Rezultat: Izdelan pol-strukturirani vprašalnik

  1.     Izvedba intervjujev

      Rezultat: Zbrani podatki

  1.     Evalvacija pridobljenih podatkov o potrebah delodajalcev in poročilo

      Rezultat: Zbrani podatki

  1.     Ozaveščanje, diseminacija

      Rezultat: 1. Ozaveščena strokovna in laična javnost; 2. Seznanjenost predstavnikov ministrstev in Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje s potrebami in stališči delodajalcev ter javna razprava

  1.     Priprava modela pomoči in podpore delodajalcem

      Rezultat: Model podore delodajalcem pri zaposlovanju oseb z avtizmom

Kontakt

Izpolnite obrazec spodaj in stopite v stik z nami.

Kontaktne informacije

SODELOVANJE V RAZISKAVI

V kolikor želite sodelovati v raziskavi, prosimo izpolnite spodnji obrazec. Odgovorili vam bomo v čim krajšem možnem času. Povabilo do aplikacije preverite v vseh poštnih kategorijah (“Glavno”, “Promocije”, “Družabno”).

Kontaktni podatki
Shopping cart close