VIS A VIS

VIS A VIS

Opis

Odgovoren partner: AMEU-ECM

Ta sklop bo potekal v več fazah, v katerih bomo razvijali nove učne pristope poučevanja in zaposlovanja oseb z avtizmom.

Na podlagi podatkov iz raziskave o pogostosti oseb z avtizmom in na podlagi analize potreb delavcev v vzgoji in izobraževanju za kvalitetno poučevanje oseb z avtizmom ter analize potreb delodajalcev za uspešno zaposlovanje oseb z avtizmom, bomo kot zaključek izobraževalnega procesa oblikovali model podpore zaposlenim v vzgoji in izobraževanju, delodajalcem in tudi zaposlenim na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in ga izvedli v obliki ločenih izobraževanj za zaposlene v teh ciljnih skupinah. Nove učne pristope bomo v praksi tudi testirali na terenu, kjer bomo nekatere udeležence, ki bodo najprej sodelovali na seminarjih, še dodatno usposobili za vodenje in vključevanje sodelovanja, da bodo lahko svoje znanje prenašali na druge zaposlene v svojem kolektivu.

Teoretična izhodišča in praktične izkušnje bomo zbrali in zapisali v priročnik za vse, ki se srečujejo z osebami z avtizmom (strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju, delodajalci, zaposleni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in druge).

Glavni cilj tega delovnega sklopa so z novim modelom podpore zaposlenim v vzgoji in izobraževanju posredovana nova znanja za boljše kompetence pri poučevanju in usposabljanju oseb z avtizmom, saj želimo vzpostaviti varno, ustvarjalno, odprto, interaktivno, inovativno in spodbudno učno okolje in modernizirati pristope poučevanja in učenja oseb z avtizmom, s čimer bomo posredno vplivali na njihovo boljšo socialno vključenost.

Z usposabljanjem delodajalcev in zaposlenih na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje bomo izboljšali pogoje zaposlovanja oseb z avtizmom. Pomemben cilj so tudi zagotovljene trajne informacije o novih praksah poučevanja in učenja za delo in življenje oseb z avtizmom ter njihovo zaposlovanje, ki bodo zbrane v priročniku.

V tem delovnem sklopu sodelujejo vsi projektni partnerji. 

Aktivnosti:

  1.   Priprava modela pomoči in podpore zaposlenim v vzgoji in izobraževanju

       Rezultat: Nov model pomoči in podpore zaposlenim v vzgoji in izobraževanju, na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in delodajalcem 

  1.  Usposabljanje delavcev v izobraževanju in usposabljanju ter delodajalcev in zaposlenih na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje za vključevanje spretnosti in kompetenc za 21. stoletje v formalnem izobraževanju, usposabljanje delodajalcev in zaposlenih na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje

       Rezultat:  Usposobljeni strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju

  1.    Preizkušanje modela podpore zaposlenim v VIZ v praksi

     Rezultat: Dodatno usposobljeni zaposleni v vzgoji in izobraževanju za vodenje in vključevanje sodelovanja, da bodo lahko svoje novo znanje posredovali tudi zaposlenim v njihovi organizaciji.

  1.    Razvoj priročnika

     Rezultat: Tiskan priročnik in e-priročnik za zaposlene v vzgoji in izobraževanju, za delodajalce in za zaposlene na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ki potrebujejo informacije za uspešno delo z osebami z avtizmom in druge.

  1.    Evalvacija in priprava poročila o uporabnosti novega modela

       Rezultat: Zbrani podatki v poročilu: evalvacija in zaključna analiza uporabnosti razvitega novega modela podpore zaposlenim v vzgoji in izobraževanju

  1.    Študijski obisk norveškega partnerja SPISS v Sloveniji

       Rezultat: Predavanje v okviru študijskega obiska, izmenjana dobra praksa 

Kontakt

Izpolnite obrazec spodaj in stopite v stik z nami.

Kontaktne informacije

SODELOVANJE V RAZISKAVI

V kolikor želite sodelovati v raziskavi, prosimo izpolnite spodnji obrazec. Odgovorili vam bomo v čim krajšem možnem času. Povabilo do aplikacije preverite v vseh poštnih kategorijah (“Glavno”, “Promocije”, “Družabno”).

Kontaktni podatki