VIS A VIS

VIS A VIS

Opis

Odgovoren partner: Osnovna šola Kozara Nova Gorica

Delovni sklop bo potekal v dveh delih. Prvi del je namenjen raziskavi – pregledu trenutnega stanja na področju poučevanja oseb z avtizmom, v katerem bomo na nacionalnem nivoju:

V prvem delu bomo pripravili spletne vprašalnike za pridobitev informacij o stanju potreb zaposlenih v vzgoji in izobraževanju na nacionalnem nivoju po dodatnih znanjih za uspešno poučevanje oseb z avtizmom.

Poslali jih bomo strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju po celotni vertikali izobraževalnega sistema (vrtci, osnovne šole, glasbene šole, srednje šole, fakultete). Opravili bomo analizo in evalvacijo pridobljenih podatkov in o tem pripravili poročilo. O izsledkih raziskave bomo ozaveščali, informirali in jih diseminirali.

V tem delu tega delovnega sklopa sodelujejo projektni partnerji: OŠ Kozara, Zveza za avtizem, Šentprima

Aktivnosti v prvem delu sklopa:

  1.  Priprava spletnih vprašalnikov za pridobitev informacij o stanju potreb zaposlenih v vzgoji in izobraževanju po dodatnih znanjih za uspešno poučevanje oseb z avtizmom

      Rezultat: Izdelani vprašalniki 

  1.  Pridobivanje informacij

      Rezultat: Pridobljene informacije o potrebah zaposlenih v vzgoji in izobraževanju

  1.  Analiza in evalvacija pridobljenih podatkov o potrebah zaposlenih v vzgoji in izobraževanju

      Rezultat: Poročilo

  1.  Ozaveščanje in diseminacija rezultatov pridobljenih z vprašalniki

      Rezultat: Strokovni članek

Drugi del tega delovnega sklopa je namenjen izmenjavi dobrih praks in izkušenj s partnerjem iz Norveške ter v nadaljevanju usposabljanje multiplikatorjev. 

S partnerji iz Norveške si bomo izmenjali dobre prakse in izkušnje. V okviru usposabljanja za multiplikatorja za širjenje modela in praks v formalno in neformalno izobraževanje na področju avtizma bomo strokovni sodelavci Zveze za avtizem, OŠ Kozara in Šentprime opravili študijski obisk na Norveškem. Gostitelj je norveški projektni partner SPISS. V nadaljevanju sledi usposabljanje za multiplikatorja – vzajemno učenje na daljavo, ki ga za projektne partnerje izvaja norveški partner SPISS.

Prvi cilj je ugotoviti, katere potrebe imajo zaposleni za bolj uspešno poučevanje oseb z avtizmom, drugi pa je usposobiti multiplikatorje za zagotavljanje usposabljanja zaposlenih v VIZ, z namenom izboljšanja kompetenc učiteljev.

V tem delu tega delovnega sklopa sodelujejo projektni partnerji: OŠ Kozara, Zveza za avtizem, Šentprima, SPISS. 

Aktivnosti v drugem delu sklopa:

  1.  Študijski obisk – izmenjava dobrih praks in izkušenj s partnerji iz Kraljevine Norveške – usposabljanje za širjenje modela in praks v formalno in neformalno izobraževanje na področju avtizma

       Rezultat: V okviru študijskega obiska izvedena tematska srečanja konzorcijskih partnerjev

  1.  Usposabljanje za multiplikatorje na daljavo

      Rezultat: Usposobljeni multiplikatorji, ki bodo zaposlenim v vzgoji in izobraževanju zagotavljali usposabljanje za uporabo novih modelov in metod poučevanja 

Kontakt

Izpolnite obrazec spodaj in stopite v stik z nami.

Kontaktne informacije

SODELOVANJE V RAZISKAVI

V kolikor želite sodelovati v raziskavi, prosimo izpolnite spodnji obrazec. Odgovorili vam bomo v čim krajšem možnem času. Povabilo do aplikacije preverite v vseh poštnih kategorijah (“Glavno”, “Promocije”, “Družabno”).

Kontaktni podatki
Shopping cart close