VIS A VIS

VIS A VIS

Opis

Odgovoren partner: Zveza za avtizem Slovenije

V Sloveniji ne razpolagamo z uradnimi podatki o pogostosti avtizma. Pri načrtovanju in organizaciji dejavnosti za osebe z avtizmom in njihove družine, strokovne delavce in delodajalce smo se doslej sklicevali na raziskave narejene v tujini. Uporabljamo jih tudi v komunikaciji s pristojnimi ministrstvi, odločevalci, financerji in drugimi pomembnimi deležniki na področju obravnave avtizma v Sloveniji in tujini.

Cilj tega sklopa je opraviti raziskavo, ki nam bo podala vpogled v pogostost avtizma glede na starost, spol in regijo stalnega bivanja osebe z avtizmom. Raziskavo bo opravila Zveza za avtizem Slovenije.

Aktivnosti: izdelan je spletni vprašalnik, ki je podlaga za razvoj spletne aplikacije, ki jo izdela zunanji izvajalec; vzpostavimo stik z zdravstvenimi in psihološkimi ambulantami; posredujemo jim dostop do spletne aplikacije z vprašalnikom; zberemo pridobljene podatke; analiziramo pridobljene podatke; pripravimo poročilo glede prevalence avtizma v Sloveniji; s poročilom analize raziskave seznanimo ključne deležnike in izvedemo diseminacijo rezultatov raziskave; ustvarimo register oseb z avtizmom v Sloveniji.

Zaključki raziskave nam bodo izhodišče pri razvoju modela podpore zaposlenim v vzgoji in izobraževanju, ki jo bomo izvajali in lahko ustrezno regijsko načrtovali; pri razvoju aktivnosti na področju izobraževanja oseb z avtizmom v vseh starostnih obdobjih, usposabljanja in zaposlovanja oseb z avtizmom, izboljšanju ozaveščenosti pri odločevalcih, financerjih, strokovnih delavcih v vzgoji in izobraževanju in delodajalcih, izboljšanju ozaveščenosti v družbi, seznanjanju strokovnih služb na ključnih ministrstvih o potrebah oseb z avtizmom, vzpostavitvi bolj učinkovitega sodelovanja ministrstev pri načrtovanju podpore osebam z avtizmom v Sloveniji in uveljavljanju inkluzivnih pristopov pri izobraževanju, zaposlovanju oseb z avtizmom. Izdelana aplikacija (in register) predstavlja uporaben model aplikacije za izvedbo podobnih raziskav o pogostosti avtizma drugod po EU in bo ostala trajno v pomoč za zbiranje in ažuriranje teh podatkov.

Ta delovni sklop izvaja Zveza za avtizem.  

Aktivnosti:

  1.     Priprava spletnega vprašalnika kot podlaga za razvoj aplikacije

      Rezultat: Izdelan vprašalnik

  1.       Razvoj računalniške aplikacije za pridobivanje podatkov o pogostosti avtizma v Sloveniji glede na spol, starost in regijo bivanja osebe z avtizmom 

      Rezultat: Razvita aplikacija – model za pridobivanje podatkov

  1.     Vzpostavitev stika z deležniki

      Rezultat: Vzpostavljen stik z ambulantami za diagnosticiranje avtizma 

  1.     Analiza raziskave – pogostost avtizma v Sloveniji glede na spol, starost in regijo bivanja osebe z avtizmom

      Rezultat:  Zbirka podatkov o pogostosti avtizma v Sloveniji, glede na starost, spol in regijo 

  1.     Ozaveščanje in diseminacija rezultatov raziskave – tematska srečanja 

      Rezultat: Seznanjenost ministrstev in ZRSZ s pogostostjo avtizma v Sloveniji, ozaveščenost splošne in strokovne javnosti glede pogostosti avtizma v Sloveniji

Kontakt

Izpolnite obrazec spodaj in stopite v stik z nami.

Kontaktne informacije

SODELOVANJE V RAZISKAVI

V kolikor želite sodelovati v raziskavi, prosimo izpolnite spodnji obrazec. Odgovorili vam bomo v čim krajšem možnem času. Povabilo do aplikacije preverite v vseh poštnih kategorijah (“Glavno”, “Promocije”, “Družabno”).

Kontaktni podatki