VIS A VIS

VIS A VIS

V to ciljno skupino sodijo delodajalci in mlada oseba z avtizmom. Povezali ju bomo v isti aktivnosti in s skupnim ciljem, ustvariti takšno podporno okolje, da bomo lahko uspešno realizirali pilotno zaposlitev. Oba deležnika bosta deležna podpore pred in med zaposlitvijo. Ti dve ciljni skupini sta izbrani z razlogom, ker menimo, da je končni cilj vsakega izobraževanja  mladih zmožnost samostojnega življenja in vstopa na trg dela.

Delodajalci so ključna ciljna skupina v projektu, saj jim bomo ponudili izobraževanje s  področja poznavanja avtizma in razvili model podpore pri zaposlovanju oseb z avtizmom. Prilagojeno delovno okolje je izjemno pomemben dejavnik pri zaposlovanju oseb z avtizmom. Specifike oseb z avtizmom narekujejo posebno pozornost pri prilagajanju delovnega mesta.

Osebe z avtizmom odlikujejo lastnosti, kot so delavnost, natančnost, lojalnost, pripadnost in visoka stopnja motiviranosti za opravljanje določenega dela, še posebej, če je le-to povezano s posebnimi potenciali, ki jih oseba z avtizmom ima. Z zaposlitvijo osebe z avtizmom lahko delodajalec v svojo sredino pridobi dragocenega sodelavca, ki zaradi svojih specifičnih potreb morda ne uspe zadržati zaposlitve, če delovno mesto ni prilagojeno.

Te prilagoditve navadno ne terjajo velikih posegov in posledično tudi ne finančnih stroškov. Ocenjujemo, da bodo delodajalci na naših izobraževanjih prejeli znanja, kako osebi z avtizmom zagotoviti prilagojeno delovno mesto. Dragocena izkušnja bo zanje uporaba učinkovitega modela podpore delodajalcu pri zaposlovanju oseb z avtizmom, katerega bomo razvili v tem projektu. Da bomo model razvili na kar najboljši način, bomo delodajalce pred tem povabili k sodelovanju v raziskavi o potrebah, ki jih imajo pri zaposlovanju oseb z avtizmom.

Večja zaposljivost oseb z avtizmom pomeni pomemben korak v socialno vključenost, samostojnost in neodvisnost mladih z avtizmom.

Delodajalci bodo s projektom pridobili posebna znanja in se usposobili za to, da bodo postali avtizmu prijazen delodajalec, ki bo zagotavljal pogoje za uspešno zaposlitev.

Kontakt

Izpolnite obrazec spodaj in stopite v stik z nami.

Kontaktne informacije

SODELOVANJE V RAZISKAVI

V kolikor želite sodelovati v raziskavi, prosimo izpolnite spodnji obrazec. Odgovorili vam bomo v čim krajšem možnem času. Povabilo do aplikacije preverite v vseh poštnih kategorijah (“Glavno”, “Promocije”, “Družabno”).

Kontaktni podatki