VIS A VIS

VIS A VIS

Cilj projekta je postaviti tako učinkovit model podpore zaposlenim v vzgoji in izobraževanju na Zavodu za zaposlovanje ter delodajalcem, da bomo z institucionalnim sodelovanjem na vseh ravneh izobraževanja in zaposlovanja izboljšali pogoje za učenje in zaposljivost oseb z avtizmom.

Cilj bomo dosegli z modelom, v katerem bomo razvili nove prakse poučevanja in učenja za delo in življenje oseb z avtizmom, z izmenjavo dobrih praks med projektnimi partnerji. Z modelom podpore deležnikom bomo odločevalcem ponudili model za sistemske spremembe in izboljšali institucionalno sodelovanje na vseh ravneh izobraževanja. Cilj sledi EU smernicam, ki poudarjajo pomen kontinuiranega učenja in podpore v celotni vertikali izobraževanja in usposabljanja oseb z avtizmom. Z aktivnostmi bomo krepili človeški kapital ter podprli razvoj kompetenc zaposlenih v vzgoji in izobraževanju za boljšo povezanost izobraževanja in usposabljanja oseb z avtizmom z realnim okoljem. Za dosego cilja bomo v okviru projekta izhajali iz načrtovanih aktivnosti, s katerimi bomo:

  • Razvili nove prakse poučevanja in učenja za delo in življenje, ki bodo naslavljale zaposlene v vzgoji in izobraževanju v vsej vzgojno-izobraževalni vertikali in delodajalce. Želimo ustvariti trajne spremembe pri izboljšanju gospodarskih in socialnih razlik. Dosegli jih bomo z naslavljanjem celotne vertikale v vzgoji in izobraževanju ter zaposlovanju.
  • Izmenjali bomo znanje in dobre prakse na področju pospeševanja spretnosti in kompetenc v izobraževanju s projektnimi partnerji. To želimo v čim večji meri implementirati v naš prostor. Multiplikatorji bodo znanje najprej pridobili, nato pa z vzajemnim učenjem prenašali naprej na deležnike. Po zaključenem osnovnem usposabljanju bodo še dodatno usposabljali strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, ki bodo po zaključenem usposabljanju to dodatno pridobljeno znanje prenašali naprej med svoje sodelavce. Z neposrednimi učinki projekta želimo vplivati na izboljšano institucionalno sodelovanje na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja pri učenju in zaposlovanju oseb z avtizmom. To nam bo omogočilo doseči trajno izboljšanje gospodarskega in socialnega položaja oseb z avtizmom.

Kontakt

Izpolnite obrazec spodaj in stopite v stik z nami.

Kontaktne informacije

SODELOVANJE V RAZISKAVI

V kolikor želite sodelovati v raziskavi, prosimo izpolnite spodnji obrazec. Odgovorili vam bomo v čim krajšem možnem času. Povabilo do aplikacije preverite v vseh poštnih kategorijah (“Glavno”, “Promocije”, “Družabno”).

Kontaktni podatki