VIS A VIS

VIS A VIS

O nas

Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor (AMEU-ECM) je samostojna visokošolska izobraževalna ustanova, registrirana za izvajanje visokošolske dejavnosti, ki ponuja 18 študijskih programov na vseh treh bolonjskih stopnjah.

AMEU-ECM je posebej osredotočena na interdisciplinarno izobraževanje s ponudbo karierno orientiranega izobraževanja v deficitarnih poklicih. AMEU-ECM ponuja študijske programe področju zdravstvenih ved, okoljskih vprašanj, medgeneracijskega in medkulturnega dialoga, upravljanja in poslovanja ter humanistike. Na AMEU-ECM je od ustanovitve (2007) do danes diplomiralo prek 1200 diplomantov na vseh treh bolonjskih stopnjah. Trenutno je vpisanih prek 1400 študentov. AMEU-ECM je v Sloveniji visokošolska institucija z najvišjo stopnjo zaposljivosti diplomantov in je imela vpisanih največ tujih študentov na vseh stopnjah. Pod patronatom Evropske akademije znanosti in umetnosti stremimo k podpiranju nove mednarodne vodstvene elite na področjih izobraževanja, kulture, ekonomije,

prava, zdravstva, prehrane in okolja. AMEU-ECM si prizadeva za izboljšanje visokošolske in raziskovalne ponudbe v regiji, hkrati pa vzpostavlja in spodbuja dvostranske in nadnacionalne povezave med visokošolskimi ustanovami in

raziskovalnimi organizacijami. Vizija AMEU – ECM je postati mednarodno izobraževalno središče, center odličnosti

v izobraževanju in raziskovanju, ki bo s strateškim in aplikativnim razvojem kreativno reševala gospodarsko tehnološke, zdravstvene in socialno politične, ekološko podnebne in medkulturne probleme Centralne Evrope, zlasti Podonavja in Balkana.

Vloga v projektu VIS A VIS

Ves čas trajanja projekta bomo sodelovali pri spremljanju in ocenjevanju kakovosti izvedbe projektnih aktivnosti in njihovih rezultatov.  S sodelovanjem posameznih partnerjev v konzorciju bo projektno sodelovanje zagotovilo, da bodo vsi rezultati in dosežki projekta dokončani pravočasno, v predvidenem obsegu in v zadovoljivi kakovosti.

Smo nosilci tega delovnega sklopa. Sodelovali bomo pri pripravi modela podpore in pomoči za zaposlene v vzgoji in izobraževanju, kjer bomo razvili nove učne pristope, strategije, metode učenja in poučevanja oseb z avtizmom. Organizirali bomo predavanja za zaposlene v vzgoji in izobraževanju in delodajalce in sodelovali pri izvedbi tudi z lastnimi predavatelji. Predavanja bodo potekala v prostorih naše fakultete. Sodelovali bomo pri organizaciji in izvedbi študijskega obiska našega norveškega  partnerja  SPISS  v Sloveniji, v okviru katerega bodo potekala tematska srečanja in predavanje norveškega partnerja. Sodelovali bomo pri evalvaciji in zaključni analizi uporabnosti tega novega razvitega modela podpore zaposlenim v vzgoji in zaposlovanju. Glede na našo infrastrukturo, kadrovsko opremljenost, znanje in izkušnje bo model možno umestiti v visokošolski prostor in mu s tem dati kvaliteto in veljavo.

Skupaj z drugimi partnerji bomo sodelovali na medijskih dogodkih, obveščali o dejavnostih na projektu preko svoje spletne strani in skrbeli za diseminacijo rezultatov projekta. Prav tako bomo iskali možnosti kontinuitete izvajanja izobraževalnega modela tudi po zaključku projekta.

Kontaktna oseba: Petra Braček Kirbiš, projektna pisarna AMEU-ECM

E naslov: petra.bk@almamater.si

Telefonska številka: 059 333 075

www.almamater.si

Kontakt

Izpolnite obrazec spodaj in stopite v stik z nami.

Kontaktne informacije

SODELOVANJE V RAZISKAVI

V kolikor želite sodelovati v raziskavi, prosimo izpolnite spodnji obrazec. Odgovorili vam bomo v čim krajšem možnem času. Povabilo do aplikacije preverite v vseh poštnih kategorijah (“Glavno”, “Promocije”, “Družabno”).

Kontaktni podatki