VIS A VIS

VIS A VIS

O projektu

Zveza za avtizem Slovenije je uspešno kandidirala na razpisu za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov, katerega nosilec je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Predmet javnega razpisa je bil izbor projektov, katerim se dodelijo sredstva Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021. 

Več o razpisu v spodnji povezavi s klikom tukaj.

Zveza za avtizem Slovenije bo skupaj s projektnimi partnerji opravila prvo nacionalno raziskavo o pogostosti avtizma v Sloveniji. Razvili bomo spletno aplikacijo s katero bomo zbirali podatke o številu oseb z avtizmom v Sloveniji.

Aplikacija bo tudi po zaključku projekta ostala v trajni uporabi za zbiranje teh podatkov.  Opravili bomo pregled stanja o potrebah zaposlenih v vzgoji in izobraževanju po dodatnih strokovnih znanjih o avtizmu po celotni vertikali, od vrtca do fakultete. Na podlagi ugotovitev bomo pripravili model izobraževanja in ga tudi preizkusili v praksi. 

Raziskali bomo mnenja, stališča, potrebe, znanja in pripravljenost delodajalcev na zaposlovanje oseb z avtizmom, na podlagi katerih bomo oblikovali optimalen model podpore delodajalcem in osebam z avtizmom za uspešno vključevanje na trg dela. Pilotno bomo zaposlili eno osebo z avtizmom.

“Verjamemo v izboljšanje stanja na področju avtizma v Sloveniji in se borimo za boljši jutri.”

– Zveza za avtizem Slovenije

Naše temeljne vrednote/lastnosti projekta

Pomen projekta

Projekt VIS A VIS naslavlja več izzivov na področju avtizma v Sloveniji. Združujemo se različne nevladne in zasebne organizacije, ki nas povezuje ideja, da so na področju avtizma potrebne in mogoče spremembe. Nekatere od njih želimo doseči tudi s tem skupnim projektom.

Projektni cilji

Cilj projekta je postaviti tako učinkovit model podpore zaposlenim v vzgoji in izobraževanju na Zavodu za zaposlovanje ter delodajalcem, da bomo z institucionalnim sodelovanjem na vseh ravneh izobraževanja in zaposlovanja izboljšali pogoje za učenje in zaposljivost oseb z avtizmom.

Ciljne skupine

  • Nacionalni upravni organi
  • Ponudniki javnih storitev in infrastrukture
  • Splošna javnost
  • Višje šole, fakultete in raziskovalne organizacije
  • Izobraževalni centri ali šole
  • Drugo.

Financiranje projekta

Namen projekta je pridobiti podatke o številu oseb z avtizmom v Sloveniji, usposobiti multiplikatorje za razvoj novega modela podpore zaposlenim v VIZ in delodajalcem ter zaposlenim na Zavodih za zaposlovanje za uspešno poučevanje in zaposlovanje oseb z avtizmom, in ta model tudi razviti.

Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP predstavljata prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi.

Razvili smo aplikacijo.

Aplikacija VIS A VIS

Zveza za avtizem Slovenije bo med drugim pod okriljem tega razpisa opravila prvo nacionalno raziskavo o pogostosti avtizma v Sloveniji. Razvili smo spletno aplikacijo, v katero se bodo vnašali podatki o opravljeni diagnostiki, vključno še z drugimi parametri (starost, regija bivanja itn).

Aplikacija omogoča tudi sprotne vnose podatkov o novo postavljenih diagnozah, kar nam bo omogočilo stalen vpogled o stanju števila oseb z diagnosticiranim avtizmom v Sloveniji.

SODELOVANJE V RAZISKAVI

V kolikor želite sodelovati v raziskavi o pojavnosti avtizma v Sloveniji, ste zaposleni v ambulanti in dostopate do podatkov o številu pacientov s postavljeno diagnozo avtizem v vaši ambulanti, prosimo, izpolnite spodnji obrazec.

Imate vprašanje?

Pošljite nam vprašanje s klikom na povezavo spodaj in odgovorili vam bomo v najhitrejšem možnem času.

Naši partnerji
NVO avtizem_LOGO_primarniNVO avtizem_LOGO_primarni
alma-02alma-02
Logotip SPISSLogotip SPISS
Logotip Skaza IP (1)Logotip Skaza IP (1)
logologo
Logotip OŠ KozaraLogotip OŠ Kozara

Novice in obvestila

Dobra mnenja.

Kaj drugi pravijo o nas.

Below is a quick sample of some testimonials that were sent to us from donors, nonprofits, children and their families.

SODELOVANJE V RAZISKAVI

V kolikor želite sodelovati v raziskavi, prosimo, izpolnite spodnji obrazec

Kontaktni podatki

Kontakt

Izpolnite obrazec spodaj in stopite v stik z nami.

Kontaktne informacije