VIS A VIS

VIS A VIS

Zveza za avtizem Slovenije je uspešno kandidirala na razpisu za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov, katerega nosilec je Ministrstvo za kohezijo in razvoj. Predmet javnega razpisa je bil izbor projektov, katerim se dodelijo sredstva Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021. 

Več o razpisu v spodnji povezavi s klikom tukaj.

Zveza za avtizem Slovenije bo skupaj s projektnimi partnerji opravila prvo nacionalno raziskavo o pogostosti avtizma v Sloveniji. Razvili bomo spletno aplikacijo s katero bomo zbirali podatke o številu oseb z avtizmom v Sloveniji.

Aplikacija bo tudi po zaključku projekta ostala v trajni uporabi za zbiranje teh podatkov.  Opravili bomo pregled stanja o potrebah zaposlenih v vzgoji in izobraževanju po dodatnih strokovnih znanjih o avtizmu po celotni vertikali, od vrtca do fakultete. Na podlagi ugotovitev bomo pripravili model izobraževanja in ga tudi preizkusili v praksi. 

Raziskali bomo mnenja, stališča, potrebe, znanja in pripravljenost delodajalcev na zaposlovanje oseb z avtizmom, na podlagi katerih bomo oblikovali optimalen model podpore delodajalcem in osebam z avtizmom za uspešno vključevanje na trg dela. Pilotno bomo zaposlili eno osebo z avtizmom.

“Verjamemo v izboljšanje stanja na področju avtizma v Sloveniji in se borimo za boljši jutri.”

– Zveza za avtizem Slovenije

Naše temeljne vrednote/lastnosti projekta

Pomen projekta

Projekt VIS A VIS naslavlja več izzivov na področju avtizma v Sloveniji. Združujemo se različne nevladne in zasebne organizacije, ki nas povezuje ideja, da so na področju avtizma potrebne in mogoče spremembe. Nekatere od njih želimo doseči tudi s tem skupnim projektom.

Projektni cilji

Cilj projekta je postaviti tako učinkovit model podpore zaposlenim v vzgoji in izobraževanju na Zavodu za zaposlovanje ter delodajalcem, da bomo z institucionalnim sodelovanjem na vseh ravneh izobraževanja in zaposlovanja izboljšali pogoje za učenje in zaposljivost oseb z avtizmom.

Ciljne skupine

  • Nacionalni upravni organi
  • Ponudniki javnih storitev in infrastrukture
  • Splošna javnost
  • Višje šole, fakultete in raziskovalne organizacije
  • Izobraževalni centri ali šole
  • Drugo.

Financiranje projekta

Namen projekta je pridobiti podatke o številu oseb z avtizmom v Sloveniji, usposobiti multiplikatorje za razvoj novega modela podpore zaposlenim v VIZ in delodajalcem ter zaposlenim na Zavodih za zaposlovanje za uspešno poučevanje in zaposlovanje oseb z avtizmom, in ta model tudi razviti.

Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP predstavljata prispevek Norveške k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi.

Razvili smo aplikacijo.

Aplikacija VIS A VIS

Zveza za avtizem Slovenije bo med drugim pod okriljem tega razpisa opravila prvo nacionalno raziskavo o pogostosti avtizma v Sloveniji. Razvili smo spletno aplikacijo, v katero se bodo vnašali podatki o opravljeni diagnostiki, vključno še z drugimi parametri (starost, regija bivanja itn).

Aplikacija omogoča tudi sprotne vnose podatkov o novo postavljenih diagnozah, kar nam bo omogočilo stalen vpogled o stanju števila oseb z diagnosticiranim avtizmom v Sloveniji.

SODELOVANJE V RAZISKAVI

V kolikor želite sodelovati v raziskavi o pojavnosti avtizma v Sloveniji, ste zaposleni v ambulanti in dostopate do podatkov o številu pacientov s postavljeno diagnozo avtizem v vaši ambulanti, prosimo, izpolnite spodnji obrazec.

Imate vprašanje?

Pošljite nam vprašanje s klikom na povezavo spodaj in odgovorili vam bomo v najhitrejšem možnem času.

Naši partnerji
Dobra mnenja.
Below is a quick sample of some testimonials that were sent to us from donors, nonprofits, children and their families.

SODELOVANJE V RAZISKAVI

V kolikor želite sodelovati v raziskavi, prosimo izpolnite spodnji obrazec. Odgovorili vam bomo v čim krajšem možnem času. Povabilo do aplikacije preverite v vseh poštnih kategorijah (“Glavno”, “Promocije”, “Družabno”).

Kontaktni podatki

Kontakt

Izpolnite obrazec spodaj in stopite v stik z nami.

Kontaktne informacije
Shopping cart close